Peraturan Berkaitan Dengan Pelesenan Dan Permit

(a) Jenis-Jenis Lesen Dan Permit serta peraturan yang berkaitan.

  1. Lesen Borong Beras- Pelesenan Pemborong dan Peruncit,1996 P.U.(A)624;
  2. Lesen Membeli Padi -Pelesenan Pembeli Padi,1996 P.U.(A) 625:
  3. Lesen Kilang Padi-Pelesenan Kilang-Kilang Padi,1996 P.U.(A) 626:
  4. Lesen Import dan Lesen Eksport-Pelesenan Pengimport Dan Pengeksport,1994 P.U.(A) 264;
  5. Permit Pemindahan-Sekatan Pemindahan Antara Negeri, 1997 P.U.(A)31:
Translate »