Fungsi Dan Aktiviti Penguatkuasaan

BILFUNGSIAKTIVITI
1.Mengawal pengedaran beras serta produk-produk sampingan beras melalui pengeluaran lesen, permit dan peraturan-peraturan.- Pengeluaran Lesen Mengilan Padi.- Pengeluaran Lesen Membeli Padi.

- Pengeluaran Lesen Menjual Borong Beras.

- Pengeluaran Lesen Menjual Runcit Beras.

- Pengeluaran Lesen Import Beras.

- Pengeluaran Lesen Eksport Beras.

- Pengeluaran Permit Import Beras.

- Pengeluaran Permit pemindahan Beras.
2.Mengawalselia pematuhan syarat-syarat lesen, Permit, peraturan, akreditasi, piawaian, gred dan harga berkaitan dengan padi dan beras.- Pemeriksaan Permis.- Rondaan / Intipan.

- Serbuan.

- Sekatan Jalanraya.

- Operasi Khas.

- Sampel Pemutuan.
3.Menguatkuasakan undang-undang dan peraturanberkaitan dengan padi dan beras.- Siasatan Kes.- Siasatan Aduan.

- Pendkwaan.

- Siasatan Subsidi.
4.Mengawalselia pematuhan obligasi sosial BERNAS.1. Stokpile

2. Skim Pusat belian Bumiputera

3. Harga minima terjamin

4. Subsidi harga padi
- Pemeriksaan Permis Simpanan Stokpile.- Mengumpul data dan maklumat berkenaan daya bilangan dan kapasiti

- Mengumpul segala maklumat yang diberi oleh BERNAS.

- Arahan membayar Subsidi di Kilang- kilang
5.Membantu membendung penyeludupan beras.- Mengurusetia pasukan, petugas khas membenteras penyeludupan beras.- Mempengerusi dan mengurusetiakan pasukan kerja dalam pemeriksaan dalam negeri.

- Mempengerusi dan mengurusetiakan pasukan kerja penerangan.
6.Memperakukan dasar baru dan perubahan dasar, perundangan, peraturan dan prosedur berkaitan pengawalan padi dan beras.- Mengumpul segala maklumat berkaitan dengan pengilang dan pengedar padi dan beras seperti stok, harga dan kapasiti.- Membuat analisa berkaitan stok, harga, system pengedaran, kapasiti dan sebagainya berkaitan industri padi dan beras.

- Menyediakan laporan berkala berkaitan dan aktiviti

- pengedaran dan pengilangan padi dan beras.

- Mengadakan review terhadap prosuder pengeluaran lesen dan permit.
7.Memberi maklum balas,penjelasan berkaitan dengan pengawalseliaan industri padi dan beras.- Menyediakan maklum balas kepada jemaah menteri dan pihak lain- Menyediakan penjelasan berkaitan isu berbangkit.
8.Memudahkan cara perkembangan industri padi dan beras.- Mengurus setia Majlis Perundingan padi dan beras.- Mengurusetia Majlis Supply Chain.

- Perjumpaan dengan pembeli padi.
Translate »