Punca Kuasa Aktiviti Penguatkuasaan

(a) PENGUATKUASAAN AKTA KAWALAN PADI DAN BERAS 1994 (AKTA 522);

(b) PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS

  1. (Pelesenan Pemborong dan Peruncit), 1996 P.U.(A) 624;
  2. (Pelesenan Pembeli Padi), 1996 P.U.(A) 625;
  3. (Pelesenan Kilang-Kilang Padi), 1996 P.U.(A) 626
  4. (Sekatan Pemindahan Antara Negeri), 1997 P.U.(A) 31;
  5. (Pelesenan Pengimport Dan Pengeksport), 1994 P.U.(A) 264;

(c) PERATURAN PERLU KAWALAN BERAS 1974;

  1. Perintah B Perintah Beras (Kawalan Gred Dan Harga), 1992 P.U.(A) 547 ;
  2. Perintah Beras (Kawalan Gred Dan Harga), (Pindaan) 1998 P.U.(A) 408 ;
  3. Perintah Beras (Kawalan Gred Dan Harga), (Pindaan) 2001 P.U.(A) 183 ;
Translate »