Latar Belakang Organisasi Dan Pucuk Pimpinan

Seksyen Kawal Selia Padi dan Beras diterajuai oleh Encik Azman Bin Mahmood selaku Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras dan juga merangkap Setiausaha Bahagian Industri Padi dan Beras.

Encik Azman Bin Mahmood dibantu oleh pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai serta pembantu-pembantu penguatkuasa pelbagai gred dalam mengawal selia industri padi dan beras dan melaksanakan arahan-rahan semasa Kerajaan.

Translate »