Seksyen Kawal Selia Padi Dan Beras

Bahagian Industri Padi dan Beras telah ditubuhkan pada tahun 2005 setelah diselaraskan semula fungsi dan peranannya daripada Bahagian Pembangunan Sumber Indsutri (PSI) Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI). Manakala Seksyen Kawal Selia Padi dan Beras telah ditubuhkan pada bulan Julai tahun 1994 setelah Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) korporatkan. Namum pada pada tahun 1999, seksyen ini telah diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN HEP). Walau bagaimanapaun, telah berlaku perubahan berikutan daripada keputusan Pengurusan Tertinggi Kerajaan di mana, Seksyen Kawal Selia Padi dan Beras dan Kawalan Padi dan beras 1994 (Akta 522) dan peraturan-peraturan lain di bawahnya dikekal dibawah bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) dengan bidang-bidang tugas yang telah ditetapkan.

Translate »